Meb
 • BİZİM KULÜP'TE EĞİTİM PROGRAMI

 • Çoklu Zeka, Montessori, High Scope, Proje Tabanlı Eğitim yaklaşımlarından, ASCD (Association for Supervision & Curriculum Development) yayınlarından yararlanılarak özgün bir biçimde hazırlanmıştır. Programımız; çocuklarımızın zihinsel yetenekleri ve bilgi gelişiminin yanı sıra "sosyal yaşam becerilerini" de geliştirir.

 • Böylece çocuklarımız ilkokula uğurlanırken;

 • Özgüveni gelişmiş
 • Sağlıklı iletişim kurabilen
 • Sorumluluk alabilen
 • İşbirliği yapabilen
 • Paylaşabilen
 • Kendisine ve çevresine saygılı
 • Yaratıcı ve üretken
 • Düşünebilen
 • Teknolojiyi kullanabilen
 • Araştırma yapabilen
 • Projeler yapıp, uygulayabilen
 • Anadilinde tam yetkin, İngilizceyi kullanabilen
 • Vatandaşlık ve toplum bilincine sahip
 • Yeniliklere uyum sağlayan
 • Sorunlara çözüm üreten
 • Sürekli öğrenen ve öğrendiklerini yaşama geçirebilen

 • Bireyler olarak, "kişisel gelişim" lerini ömür boyu sürdürmek için gerekli donanıma sahip olurlar.
Bizim Kulüp