Meb
 • İLKLERİMİZ...

 • 1987 yılında "Yetenek Geliştirici Dersleri" (Spor, Dans, Yaratıcı Drama, Resim, Müzik, Bale) eğitim programına dahil etti.
 • 1987 yılından beri "Bireysel Gelişim Raporu Değerlendirmeleri" ni 2004 yılından bu yana da "Çoklu Zeka Alanlarındaki Değerlendirmeleri" her velisine yorumluyor.
 • 1987 yılında "Montessori Eğitim Kitlerini" kullanmaya başladı.
 • 1987 yılında "İngilizce" yi Yabancı Dil olarak çocuklarına tanıştırdı.
 • 1987 yılında tüm çocuklarının tüm yetenek alanlarındaki kazanımlarını sergileyebilecekleri "Gösteriler" hazırladı.
 • 2004 yılında "Duygusal Zeka" nın gelişmesini sağlayan "Sosyal Yaşam Becerileri" ni programına "drama" yöntemi ile entegre etti.
 • 2006 yılında "İnteraktif Plastik Sanatlar" dersini programına dahil etti.
 • 2008 yılında "Çocuk Yogası" dersini programına dahil etti.
 • 2010 yılında "English Club" uygulamasını başlattı.
 • 2010 yılında "İnteraktif (ARTKIDS)" uygulamasını başlattı.
 • 2010 yılında "Günlük Aktiviteler" fotoğraflandırılarak E-mail ve Sms sistemi ile velilere ulaştırılması uygulamasını başlatmıştır.
 • 2010 yılında konusunda Uzman "NAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK" tarafından yapılan "Veli memnuniyeti ve modern eğitim teknolojileri" konulu geniş çaplı anket çalışmalarında Okulumuz; Üstün hizmet kalitesi sunan ve veli beklentilerini üst düzeyde karşılayan Eğitim Kurumu seçilmiştir.
 • İLKELERİMİZ...

 • Deneyimlerinin yanında sürekli öğrenmeye önem veren çağdaş ve Atatürk'cü bir "akademik kadro"
 • Zihinsel beceriler kadar sosyal / duygusal yaşam becerilerini geliştiren bir "Eğitim Programı"
 • Öğrenmeyi sevdirip yaşama geçmesini teşvik eden "Eğitim Yöntemleri"
 • Her çocuk ve aile "özeldir" anlayışıyla her çocuğun ilgi ve gereksinimlerini gerçekleştirmesine olanak veren çocuk / eğitimci oranı
 • Çocuklarının fiziksel ve ruhsal açıdan korunmalarını ve gelişmelerini sağlayacak "fiziksel ortam"
 • Çocuk / Veli / Okul arasında "sağlıklı iletişim"
 • Çocuklarına deneyimlerini, bilgilerini ve sevgilerini katarak 25 yıldır hizmet veren eğitmenler

Bizim Kulüp